Revisiting the Roots: Historical Mathematics and Contemporary Philosophy


Date: 22.05.2024

Place: Yıldız Üniversity Davutpaşa Campus, Istanbul B-Blok / B1-A06

Organizers: Gönenç Onay (Galatasaray Univesity), Pascale Roure (Yıldız University)

Participants outside of the Yıldız Teknik Üniversity, please kindly register here.


Conference Schedule / Konferans Programı (Template)

Opening / Açılış

11:30 - 11:45

Morning Session / Sabah Oturumu

 • 11:45 - 12:05
  Epistemological debates regarding the applicability of mathematics.
  Matematiğin uygulanabilirliğine dair epistemolojik tartışmalar.
  Speaker / Konuşmacı: Eda Yiğit (YTÜ Felsefe Yüksek Lisans)

 • 12:10 - 12:30
  The Necessity of Multiple Logical Systems: Exploring the ‘Why’
  Neden birden fazla mantık sistemi var?
  Speaker / Konuşmacı: Atilla Güneş (YTÜ Felsefe Yüksek Lisans)

Moderator / Moderatör: Dr. Araş. Görev. Çağrı Taşgetiren (YTÜ İTB)


Lunch / Öğle Yemeği

12:30 - 14:00
Lunch / Öğle Yemeği


Afternoon Session / Öğleden Sonra Oturumu

 • 14:00 - 16:00
  Keynote lecture: Revisiting the Roots: Historical Mathematics and Contemporary Philosophy
  Kökleri Yeniden Ziyaret Etmek: Tarihsel Matematik ve Çağdaş Felsefe
  Speakers / Konuşmacılar: Prof. Alexander Paseau (University of Oxford) & Dr. Fabian Pregel (University of Oxford)

Moderator / Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Pascale Roure (YTÜ İTB)

Coffee Break / Kahve Molası

16:00 - 16:15
Coffee Break / Kahve Molası

Roundtable Discussion / Genel Değerlendirme & Tartışma

 • 16:15 - 17:00
  Chaired by organizers

  Organizatörler tarafından değerlendirme ve tartışma


Registration

To register for the event, please fill the form below: